Barngruppen

Barngruppen


Friska barn är skitiga barn!


Vi har ålderblandad grupp med barn från ett år och upp till förskoleklassåldern. Vi tycker att det är viktigt att barnen får lära sig att ta hänsyn till varandra, leka och bli kompisar över åldersgränserna.

 

Barnen är även indelade i mindre grupper efter ålder. I dessa grupper får de möjlighet att lära och utvecklas efter sin egen mognad och sina intressen tillsammans med jämngamla barn. Våra grupper under höst 2021:


Skogsknopparna är våra yngsta barn.

I höst är de 11 barn födda 2019-2020.


Skogsknyttarna är våra mellanbarn.

I höst är de 4 barn födda 2017-2018.


Skogsmullarna är våra äldsta barn.

I höst är de 11 barn födda 2016-2017.

 

När barn går kortare dagar på grund av föräldraledighet eller förälders arbetslöshet, försöker vi i samråd med föräldrarna göra det bästa veckoschemat för barnet.


På Pinneman har vi ca 4 barn/personal (januari 2021)

I regn och sol vill vi gärna ut och gå!