Personalgruppen

Månadens bilder

Viktiga datum


Veckorna 28-31 har förskolan

      sommarstängt!


29 augusti - fixarkväll från 

                     kl.15


9 september - föräldramöte


v.41 - utvecklingssamtal

          gruppvis


27 september och

6 december- förskolan är stängd för utvärderings- och utbildningsdagar
       

                                     

   


  Kontakt

  Adress: Malmvågsvägen 8         

               743 50 Vattholma

   

  Telefon Pinneman: 018-37 71 57

                                 076-7830068

                                 forskolan@pinneman.se


  Rektor Anna Mysliwy:

  076-7830079

  forskolechef@pinneman.se
  I UR OCH SKUR PINNEMAN

  Personalgruppen

   

  Medupptäckare, medundersökare, medupplevare och medagerande


  Vi strävar efter att all personal ska ha förskolepedagogisk utbildning (förskollärare eller barnskötare) men vi ser också en mångfald av kunskap som en tillgång till arbetslaget. All personal utbildas till ledare i Friluftsfrämjandets Naturskolor.

  Vi som arbetar på  Pinneman är:

   

  Anna:   Rektor, Mulle-, Knytte-, Knopp-, Skrinna- och Laggeledare samt I Ur och Skur pedagog, 

               förskollärare

  Jenny:  Mulle- och Knytteledare samt I Ur och Skur pedagog, barnskötare

  Mikael:  Mulle-,Knytte-, Knopp-, Skrinna- och Laggeledare samt I Ur och Skur pedagog, barnskötare

  Johan:  Mulle- Knytte-, Knopp- och Skrinnaledare, I Ur och Skur pedagog, förskollärare

  Maja:    friluftsintresserad barnskötare

  Olena:   friluftsintresserad barnskötare

  Pia:       Kock

  Ann-Elise och Gill: Pensionärer (våra fd  "fröknar") är nu vikarier vid behov

  Vill du jobba hos oss?!


  Vi är alltid intresserade av bra vikarier. Tipsa oss gärna!

  Stora och små solar på Pinneman!