Hem

Förskolan Pinneman


Naturvana barn ger miljömedvetna vuxna!


Naturen är en fantastisk lekplats som stimulerar barnens fantasi, upptäckarglädje och utveckling. Låt den bli en del av ditt barns vardag! Låt ditt barn bli NATUR(ligt) VIS! Vår förhoppning är att naturvisa barn blir miljömedvetna vuxna!

Det här erbjuder förskolan i korthet:

  • Hög personaltäthet och liten barngrupp med blandade åldrar.
  • Hög pedagogisk kompetens.
  • Trygg och kamratlig miljö.
  • Mycket utevistelse som ger friskare barn.
  • Egen kock och hemlagad mat
  • Engagerad personal.
  • Stor möjlighet till föräldrasamverkan.

Förskolan är en ekonomisk förening där du som förälder eller anställd själv kan välja om du vill gå med. Alla familjer på I Ur och Skur Pinneman måste inte vara med i föreningen, men det är ett bra sätt att få insyn och själv kunna påverka sitt barns förskola. Du kan vara med i föreningen utan att engagera dig alls eller så kan du få möjlighet att verka i styrelsen och på så sätt bidra till förskolans utveckling. Här kan du läsa mera om Pinnemans ekonomiska förening.