Om förskolan

Om förskolan


                Ute är inne!


Alla barn på förskolan blir medlemmar i Friluftsfrämjandet och deras naturpedagogik med Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle, skridskokolan Skrinna och skidskolan Lagge är en naturlig del av vår verksamhet. Lika naturligt som att vi följer läroplanen för förskolan och andra styrdokument för förskolan.

Ekonomisk förening


Förskolan drivs som en ekonomisk förening med en styrelse bestående av både pedagoger och föräldrar.


Det dagliga arbetet leds av rektor och planeras och genomförs av pedagogerna på förskolan!

 
Historik


I januari 2011 öppnades förskolan Pinneman i Vattholma, då hade vi tidigare haft vår verksamhet i Björklinge. Vår verksamhet är sedan 2010 godkänd av Friluftsfrämjandet och vi är en del av lokalavdelningen i Björklinge. Sedan maj 2012 är vi certifierad som I Ur och Skur-förskola. Från januari 2013 drivs förskolan av den ekonomiska föreningen Pinneman.Vi trivs i naturen, både stora och små!