I Ur och Skurs ledarsyn

Medundersökande

Barnen har en medfödd lust att lära. Pedagogen behöver vara engagerad och följa barnet i dess utforskande. Vi använder våra sinnen, vi känner, smakar, luktar, tittar och lyssnar! Det är spännande att kika under en stor sten. Hur smakar harsyran? Pedagogens intresse för naturen leder till motivation att lära mer och att utvecklas som pedagog.

Medupplevande

I naturen blir vi bjudna på upplevelser. Vi är gästerna och allt kan hända! Vi ser ett par rådjur och stannar upp, alldeles tysta och tittar tillsammans. Vi upplever och lär oss tillsammans. Barnens frågor gör att vci söker kunskap tillsammans eller följer upp frågan på förskolan. Vi njuter tillsammans och minns tillsammans!

Medagerande

Pedagogen fångar de tillfällen barnen ger. Hoppa! Klättra! Kryp! Lukta! Smyg! Fråga barnen vad de tror: vad gör nyckelpigan på vintern? Kan masken se? Vart tar alla löven vägen? Pedagogen klättrar upp på stocken och följer med barnen i fantasin. En medagerande pedagog deltar i leken eller upplevelsen/äventyret. Pedagogen åker skidor, vandrar och strövar tillsammans med barnen. Då  pedagogen är en förebild och visar glädje, tycker barnen också om aktiviteten.

Medupptäckande

Ledarna och barnen och barnen upptäcker tillsammans på äventyr/upplevelser i naturen. Pedagogen stannar upp, kommer och tittar, när barnet får syn på något intressant. Barnen blir intresserade när den vuxne söker efter tex smådjur. Intresset smittar. Barnen gör som pedagogen gör!