Barngruppen

Barngruppen


”Utomhus skapas, genom ett upplevelsebaserat lärande där alla sinnen aktiveras, ett lugnare lärklimat än inomhus. Vi inte bara ser och hör utan smakar, luktar, känner och berör. Kunskaperna går in via hela kroppen och blir mer bestående och hållbara.”


– Anders Szczepanski


Vi har ålderblandad grupp med barn från ett år och upp till förskoleklassåldern. Vi tycker att det är viktigt att barnen får lära sig att ta hänsyn till varandra, leka och bli kompisar över åldersgränserna.

 

Barnen är även indelade i mindre grupper efter ålder. I dessa grupper får de möjlighet att lära och utvecklas efter sin egen mognad och sina intressen tillsammans med jämngamla barn.


Skogsknopparna är våra yngsta barn.


Skogsknyttarna är våra mellanbarn.


Skogsmullarna är våra äldsta barn.


Barn som går kortare dagar på grund av föräldraledighet eller förälders arbetslöshet (20 timmar) deltar i förskolans verksamhet tisdagar-fredagar kl 9-14. 


På Pinneman har vi ca 5 barn/pedagog. 

I regn och sol vill vi gärna ut och gå!