I Ur och Skurpedagogik

Verksamhetsidé


Med hela kroppen och alla sinnen


Vår grundidé är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.

Förskolans ambition är att barnen ska grundlägga en glädje i att vara ute och därför anpassas vistelsens omfattning efter säsong och ålder.

Det finns ingen bättre lekplats än naturen! Här får barnen hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns naturligt. De lär sig att balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och stenar. Barnen får känna gemenskap vid samlingen under en gran och när matsäcken delas med andra. De övar sina sinnen genom att smaka, lukta, känna, titta, lyssna och jämföra sådant som finns runt omkring ute på ängen, i skogen och nere vid dammen. Barnen får en inbyggd känsla för naturen med sig ut i livet. Naturvisa barn blir klimatsmarta vuxna!Forskning om undervisning utomhus kontra innomhus visar att:

  • Barnen utvecklas mer socialt och lär sig mer än vid traditionella aktiviteter inomhus.
  • Barn som vistas ute mycket är mer koncentrerade, mindre rastlösa och mer uppmärksamma på sin omgivning.
  • Frånvaron på grund av sjukdom minskar.