I Ur och Skurpedagogik

Verksamhetsidé


Med hela kroppen och alla sinnen


Vår grundidé är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.

Förskolans ambition är att barnen ska grundlägga en glädje i att vara ute och därför anpassas vistelsens omfattning efter säsong och ålder. Naturvana barn ger miljömedvetna vuxna. Vi vill vara det självklara valet av förskola i området.

Det finns ingen bättre lekplats än naturen! Här får barnen hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns naturligt. De lär sig att balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och stenar. Barnen får känna gemenskap vid samlingen under en gran och när matsäcken delas med andra. De övar sina sinnen genom att smaka, lukta, känna, titta, lyssna och jämföra sådant som finns runt omkring ute på ängen, i skogen och nere vid dammen. Barnen får en inbyggd känsla för naturen med sig ut i livet. 
Forskning om undervisning utomhus kontra innomhus visar att:

  • Positiv effekt på inlärningsförmåga, arbetsminne och skolprestationer
  • Ökar studiemotivationen, förbättrar självkänslan, impulskontrollen och samarbetsförmågan
  • Jämnar ut skillnader mellan hög- och lågpresterande barn
  • Sänker stressnivåer och minskar sjukfrånvaron
  • En mer hälsosam livsstil på köpet