Mer FAQ

FAQ -Vanliga frågor och svar!Fråga: Leker barnen bara med pinnar och kottar?

Svar: Vi har leksaker som alla andra förskolor. När vi lämnar gården har vi inte med några leksaker mer än papper, pennor, rep, burkar och annat material. Det har vi för att barnen ska få möjlighet att fantisera och skapa sina lekar. Då kan kottar och pinnar förvandlas till allt möjligt. De äldre barnen vill vara sociala och om leken ska fungera behöver alla som är med i leken veta vad pinne är för något i just denna lek som skapats. Det gör att de måste prata med varandra för att det ska fungera. På så sätt blir det sociala samspelet med kompisarna viktig och det finns inga könsstereotypa hörn eller saker som barnen förväntas gå till eller göra. Det skapar en stark gemenskap.


Fråga: Är det dyrt med rätt sorts kläder?

Svar: Om du väljer att ha ditt barn på en I Ur och Skur förskola så är kläder viktigt, främst på vintern. Eftersom barnen är ute mycket blir det en del slitage på kläderna. Så lite dyrare kan det bli, men det finns mycket att köpa i andra hand om man vill. Å andra sidan behöver barnen inte så många "vanliga kläder", eftersom de går i underställ hela dagarna, åtminstone på vintern. Vi tipsar gärna om smarta val, så köper du rätt från början! Dessutom har I Ur och Skur en del bra samarbetspartners som vi får rabatter hos!


Fråga: Vad serverar ni för mat?

Svar: Vi jobbar mycket efter årstiderna och så försöker vi att har varierad mat och sånt som barnen inte redan äter mycket av hemma, som pasta. Vi har mycket rotfrukter och all vår mat lagas från grunden. Vi försöker att söta naturligt och se till att maten har ett bra innehåll. Våra barn äter långt mer än Livsmedelsverket rekommenderar, men de behöver de eftersom de är ute och rör på sig så mycke


Fråga: Är barnen alltid ute?

Svar: Nej, det ska vara kul att vara ute! Fryser ett barn är det sällan kul. Vi är inne både för att pyssla, experimentera, leka och äta.


Fråga: Finns det lokaler för barnen att leka inne?

Svar: Vi har ljusa och fina lokaler med stora utrymmen att leka, pyssla, äta, undersöka och utforska i.


Fråga: Måste barnen vara ute minst 4 tim/dag för att vara ett I Ur och Skur?

Svar: Nej det finns inga sådana regler för att bedriva en I Ur och Skur förskola. Vi ska vara ute med kvalitet!


Fråga: Hur stora är barngrupperna?

Svar: Vi har tre grupper, där det går mellan sju och fyra barn i varje grupp. Men vi har stor flexibilitet och tänker mycket på att det ska finnas vuxna nära barnen och att de ska ha tillgång till olika kompisar. Vi har bra sammanhållning och barnen leker gärna med varandra oavsett ålder.