Personalgruppen

Personalgruppen

 

Medupptäckare, medundersökare, medupplevare och medagerande


Vi strävar efter att all personal ska ha förskolepedagogisk utbildning (förskollärare eller barnskötare) men vi ser också en mångfald av kunskap som en tillgång till arbetslaget. All personal utbildas till ledare i Friluftsfrämjandets Naturskolor.

Vi som arbetar på  Pinneman är:

 

Josephine:   Rektor

Anna:  förskollärare, Mulle-, Knytte-, Knopp-, Skrinna- och Laggeledare samt I Ur och Skur pedagog

Jenny:  barnskötare, Mulle- och Knytteledare samt I Ur och Skur pedagog

Mikael:  barnskötare, Mulle-,Knytte-, Knopp-, Skrinna- och Laggeledare samt I Ur och Skur pedago

Johan: förskollärare, Mulle- Knytte-, Knopp- och Skrinnaledare, I Ur och Skur pedagog

Sophie:  friluftsintresserad barnskötare

Pia:       Kock

Ann-Elise, Gill, Maja, Olena, Ania, Elisabeth :  vikarier vid behov

Vill du jobba hos oss?!


Vi är alltid intresserade av bra vikarier. Tipsa oss gärna!

Stora och små solar på Pinneman!